Thời đại kỹ thuật số ngày nay, có rất nhiều quan niệm sai lầm, chẳng hạn như khi tất cả mọi người bạn gặp được cho là làm việc cho một “công ty khởi nghiệp” chỉ vì công ty được thành lập ...