Xu hướng tiếp thị 2021: Cũ sẽ thành mới

30 giây tóm tắt: Vào năm 2021, các thương hiệu sẽ chuyển nỗ lực tiếp thị ra khỏi các kênh kỹ thuật số hiện đại và làm sống lại các phương pháp thu hút khách hàng của họ theo kiểu cũ – quảng cáo radio, quảng cáo trong thế giới thực, tiếp thị theo trải nghiệm, v.v. ; Năm 2020 qua đi và để lại di sản là đề cao tầm quan trọng của thương hiệu – không phải sản phẩm – trong cuộc sống của người tiêu dùng. Trải nghiệm IRL – In Real Life, phương pháp tiếp thị mới vào năm 2021 (In Real Life (IRL) là thuật ngữ để chỉ số liệu thực so với hoạt động trên mạng Internet) Tại sao phải nhìn lại phía sau để tiến lên? Là nỗi nhớ quá khứ ư? Không! Đó là một phản ứng tự nhiên đối với sự kết hợp của ba yếu tố quan trọng trong bối cảnh tiếp thị kỹ thuật số ngày nay: 1. Các kênh tiếp thị kỹ thuật số đã trở nên “bão … Đọc thêm