Thế nào mới được gọi là Công ty Công nghệ?

Thời đại kỹ thuật số ngày nay, có rất nhiều quan niệm sai lầm, chẳng hạn như khi tất cả mọi người bạn gặp được cho là làm việc cho một “công ty khởi nghiệp” chỉ vì công ty được thành lập chưa được 3 năm và có dưới 21 nhân viên. Cũng giống như định nghĩa về một công ty khởi nghiệp còn mờ mịt đối với nhiều người, thì định nghĩa về “công ty công nghệ” cũng vậy. Vậy chính xác công ty công nghệ là gì và nó không phải là gì? Một công ty công nghệ không chỉ đơn giản là một công ty sử dụng công nghệ. Nó cũng không chỉ là một mô hình kinh doanh có khả năng mở rộng về mặt quy mô. Bản chất một công ty viễn thông, một công ty bán lẻ cũng có khả năng mở rộng. Nhưng trên thực tế, một công ty như vậy kiếm sống bằng tiền lãi trong hoạt động “buôn-bán” của họ, trong khi các công ty công nghệ đang thống trị thế giới như như Facebook, Uber, Netflix, … Đọc thêm