Chuyển đổi số (Digital Transformation) | Là gì, Tại sao, Rào cản, các yếu tố để thành công

Chuyển đổi kỹ thuật số không bắt đầu từ bộ phận IT hay Marketing hay Sales hay Operation. Nó bắt đầu với cam kết về trải nghiệm khách hàng (CX) trên tất cả, và thừa nhận thực tế là thế giới ngày nay ngày càng kỹ thuật số. Để tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng có nghĩa là luôn sẵn sàng cung cấp cho người tiêu dùng trong không gian mà họ sinh sống và giúp họ dễ dàng có được những gì họ muốn và cần thông qua các kênh mà họ ưa thích. Điều này có nghĩa là “Chuyển đổi kỹ thuật số” bắt đầu và kết thúc với việc tập trung vào khách hàng của bạn. Chuyển đổi kỹ thuật số là gì?  Chuyển đổi kỹ thuật số là một quá trình thừa nhận rằng bối cảnh kỹ thuật số sẽ luôn thay đổi và kỳ vọng của người tiêu dùng sẽ phát triển cùng với khả năng cảnh quan mang lại kết quả vượt trội hơn bao giờ hết. Các chiến lược Chuyển … Đọc thêm